NORVĒĢU VALODAS KURSI.


Piedāvājam apgūt norvēģu valodu kursos, lai sasniegtu brīvu saziņas prasmi norvēģu valodā. Valodu nodarbībās pārsvarā tiek izmantota komunikatīvā metode. Pasniedzējs izmanto arī tiešo metodi, pilnīgi studentus aktivizējot norvēģu valodas aktīvai lietošanai. Nodarbību programmās izmantots materiāls, kas pilnveido personības izziņu un izaugsmi. Studentiem ir mācību materiāls mācību grāmata un darba burtnīca.
  • Vispārējie norvēģu valodas kursi- tas ir regulārais mācību kurss, kurš piedāvā fonētikas, gramatikas un sarunu prasmes. Kursa mērķis – iemācīt studentus lietot valodu dažādās sadzīves situācijās.
Limenis Raksturojums Stundu skaits
Beginner Iesacejiem 64 akademiskas stundas
Elementary Pamata 64 akademiskas stundas
Pre-Intermediate Zinašanu papildinašanai 128 akademiskas stundas
  • Intensīvie norvēģu valodas kursi - mācību programma izveidota, lai īsā laika posmā varētu apgūt vai papildināt valodas zināšanas. Kursa ilgums 30 akadēmiskās stundas.
  • Norvēģu sarunvalodas kursi - mācību programma pilnībā izstrādāta , lai aktizētu studentu komunikatīvās prasmes, papildinātu vārdu krājumu un izmantotu jaunu leksiku.

Norvēģu valodas kursi (grupas 3-4 studenti)

Līmenis Akad.st.skaits Dienas Kursa ilgums Laiki Cena
(iesk.PVN)
mēnesī
Bez priekšzināšanam
A1
A2
64 I.III

II,IV
07.09.2017 11:15-12:45
09:00-10:30

96.80EUR

Pieteikties